Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Mục đích & trách nhiệm bảo mật

Phần thông tin người dùng chỉ phục vụ cho nội bộ với mục đích quản trị trang web mà không phục vụ với mục đích khác.

Hiện tại trang web voxedonghoa.com chúng tôi không thiết lập chức năng thu thập thông tin người dùng thông qua trang web do đó người dùng không thể được đề nghị cũng như có thể tự cung cấp thông tin của mình thông qua website của chúng tôi. Như vậy cũng sẽ không có bất kỳ thông tin người dùng ngoài nào có thể được thu thập cũng như lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Phạm vi sử dụng thông tin

Đông Hòa chỉ sử dụng thông tin người dùng nội bộ của website để:

  • Quản trị trang web.
  • Quản lý dữ liệu và thông tin của trang web.

Tấc cả các thông tin trên chỉ để phục vụ riêng cho người dùng nội bộ và cũng không được chia sẽ với đối tác thứ ba nào khác.

Cam kết bảo mật thông tin

Do chúng tôi không tạo cơ chế thu thập và lưu trữ thông tin người dùng ngoài thông qua trang web, do đó bất kỳ hình thức bảo mật thông tin cá nhân người dùng ngoài nào cũng ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi không có tránh nhiệm quản lý cũng như giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin người dùng ngoài đối với trang web của chúng tôi.

Do nhu cầu nào đó mà người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, thông tin đó cũng sẽ không được đưa vào lưu trữ trên trang web cũng như sẽ hoàn toàn không chia sẽ với bất kỳ đơn vị thứ 3 nào khác.

Thông tin cá nhân người dùng là thành viên nội bộ quản trị trang web cũng như quản lý nội dung trang web sẽ được cam kết bảo mật mà không chia sẽ mới bất kỳ đối tác thứ 3 nào khác.

Trường hợp rũi ro do máy chủ đặt trang web bị tấn công, chúng tôi có trách nhiệm báo cáo với cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng, đối tác và các cá nhân liên quan biết.

Đông Hòa không cho phép bất kỳ thành viên nào kể cả đơn vị cung cấp máy chủ sao chép thông tin từ trang web của chúng tôi và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

Mọi cập nhật chúng tôi sẽ thông báo chính thức qua website này.

Trân trọng.

Don`t copy text!

Main Menu