• Vỏ Aspira Terreno 80/90-14 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Dùng làm vỏ trước xe: Air Blade Fi, Vision Fi, PCX 125/150, Click Thái 125i/150i, Air Blade 2019, Vision 2019, Vario 150/125
  • Vỏ trước: 80/90-14
  • Vỏ sau: 90/90-14 (đồng bộ)
 • Vỏ Aspira Sportivo 90/90-14 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Dùng theo bộ: Vỏ trước: 80/90-14 & Vỏ sau: 90/80-14
 • Vỏ Aspira Sportivo 80/90-14 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Dùng cho các loại xe: Trước Air Blade, Vision, Click
  • Vỏ trước: 80/90-14 F & Vỏ sau:  80/90-14 R (theo bộ)
 • Vỏ Aspira Terreno 90/90-14 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • ùng làm vỏ sau xe: Air Blade Fi, Vision Fi, PCX 125/150, Click Thái 125i/150i, Air Blade 2019, Vision 2019, Vario 150/125
  • Kích cỡ vỏ theo bộ gồm: Vỏ trước: 80/90-14 & Vỏ sau: 90/90-14
 • Vỏ Aspira Sportivo 100/80-14 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Dùng cho các loại xe: Vỏ sau SH Mode, PCX 125/150
  • Vỏ sau: Sportivo 100/80-14 F & Dòng vỏ khác cùng làm Vỏ sau: Terreno 100/90-14 R
 • Vỏ Aspira Terreno 70/90-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 70/90-17 & Vỏ sau: 80/90-17
  • Vỏ Aspira Terreno 70/90-17 dùng cho vỏ trước các xe: Wave 100/110/RSX, Dream, Exciter 150, Exciter 135, Sirius Fi, Jupiter Fi, Axelo 125, Raider 150, Future, Blade.
 • Vỏ Aspira Terreno 80/90-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 70/90-17 & Vỏ sau: 80/90-17
  • Vỏ Aspira Terreno 80/90-17 dùng cho vỏ sau các xe: Wave 100/110/RSX, Dream, Exciter 150, Exciter 135, Sirius Fi, Jupiter Fi, Axelo 125, Raider 150, Future, Blade.
 • Vỏ Aspira Sportivo 70/90-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 70/90-17 & Vỏ sau: 80/90-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 70/90-17 dùng cho vỏ trước các xe: Wave 100/110/RSX, Dream, Exciter 150, Exciter 135, Sirius Fi, Jupiter Fi, Axelo 125, Raider 150, Future, Blade.
 • Vỏ Aspira Sportivo 80/90-17 (AP204) R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 70/90-17 & Vỏ sau: 80/90-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 80/90-17 dùng cho vỏ sau các xe: Wave 100/110/RSX, Dream, Exciter 150, Exciter 135, Sirius Fi, Jupiter Fi, Axelo 125, Raider 150, Future, Blade.
 • Vỏ Aspira Urbando 120/70-17 (AP206) R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: Sportivo 80/90-17Vỏ sau: Urbando 120/70-17
  • Vỏ Aspira Urbando 120/70-17 (AP206) R dùng cho vỏ sau các xe: Exciter 150, Fz150i, Exciter 2019, Winner 150
 • Vỏ Aspira Sportivo 80/90-17 (AP205) F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: Sportivo 80/90-17Vỏ sau: Urbando 120/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 80/90-17 (AP205) F dùng cho vỏ trước các xe: Exciter 150, Fz150i, Exciter 2019, Winner 150
 • Vỏ Aspira Sportivo 90/80-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 90/80-17Vỏ sau: 120/70-17 (chuẩn cho Winner)
  • Vỏ Aspira Sportivo 90/80-17 F dùng cho vỏ trước các xe: Winner 150, Exciter 150, Fz150i, Exciter 2019.
 • Vỏ Aspira Sportivo 140/70-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 90/80-17 & Vỏ sau: 140/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 140/70-17 R dùng cho vỏ sau các xe: Exciter 150, Exciter 2019, Fz150i, Winner, CBR 150, GSX R150, GSX S150, CB150R
 • Vỏ Aspira Sportivo 130/70-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 90/80-17 & Vỏ sau: 130/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 130/70-17 R dùng cho vỏ sau các xe: Exciter 150, Exciter 2019, Fz150i, Winner, CBR 150, GSX-R150, GSX-S150, CB150R, GSX-150 Bandit
 • Vỏ Aspira Sportivo 160/60-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 120/60-17 & Vỏ sau: 160/60-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 160/60-17 R dùng cho vỏ sau các xe: xe Phân Khối Lớn tầm 300c như CBR250, R3, Ninja 300, Z3..
 • Vỏ Aspira Sportivo 150/60-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 120/60-17 & Vỏ sau: 150/60-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 150/60-17 R dùng cho vỏ sau các xe: xe Phân Khối Lớn tầm 300c như CBR250, R3, Ninja 300, Z3..
 • Vỏ Aspira Sportivo 120/60-17 F TL – Indo (Vỏ trước Moto PKL)

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 120/60-17  & Vỏ sau: 150/60-17 , 160/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 120/60-17 F dùng làm vỏ trước cho các xe Phân Khối Lớn tầm 300c như CBR250, R3, Ninja 300, Z3..
 • Vỏ Aspira Sportivo 110/70-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 110/70-17 & Vỏ sau: 130/70-17 hoặc 140/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 110/70-17 F dùng cho vỏ trước các xe: Exciter 150, Exciter 135, Winner 150.
 • Vỏ Aspira Sportivo 100/80-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 100/80-17 & Vỏ sau: 140/70-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 110/70-17 F dùng cho vỏ trước các xe: CBR-150, CB-150R
 • Vỏ Aspira Terreno 100/80-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích cỡ đồng bộ: Vỏ trước [100/80-17] & Vỏ sau [130/70-17]
  • Size 100/80-17 dùng làm vỏ [ Trước ] cho xe: CBR-150. CB150-R
 • Vỏ Aspira Terreno 110/70-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích cỡ đồng bộ: Vỏ trước [110/70-17] & Vỏ sau [130/70-17]
  • Size 110/70-17 dùng làm vỏ [ trước ] cho xe: Exciter 150, Exciter 135, Fz150i, Exciter 2019, Winner 150, CBR 150, TFX 150, R15, CB150R.
 • Vỏ Aspira Terreno 130/70-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích cỡ đồng bộ: Vỏ trước [110/70-17] & Vỏ sau [130/70-17]
  • Size 130/70-17 dùng làm vỏ [ Sau ] cho xe: Exciter 150, Exciter 135, Fz150i, Exciter 2019, Winner 150, CBR 150, TFX 150, R15, CB150R.
 • Vỏ Aspira Terreno 140/70-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích cỡ đồng bộ: Vỏ trước [110/70-17] & Vỏ sau [140/70-17]
  • Size 140/70-17 dùng làm vỏ [ Sau ] cho xe: Exciter 150, Exciter 135, Fz150i, Exciter 2019, Winner 150, CBR 150, GSX R150, GSX S150, R15, CB150R.
 • Vỏ Aspira Sportivo 100/80-17 F TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 100/80-17Vỏ sau: 110/80-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 100/80-17 F dùng cho vỏ trước các xe: Exciter 150, Exciter 135, Exciter 2019, Winner 150.
 • Vỏ Aspira Sportivo 110/80-17 R TL – Indo

  • Sử dụng Công nghệ tiên tiến nhất Progressive Groove Design
  • An toàn trên từng con đường dù bề mặt khô hay ướt.
  • Cung cấp một trải nghiệm lái xe tuyệt vời, và chiến đấu được với mọi loại thời tiết.
  • Được sản xuất trên cùng dây chuyền sản xuất Pirelli của Ý và Metzeller của Đức.
  • Khả năng bám đường tốt cùng khoảng cách phanh ngắn, yên tâm với những cú chặt cua ở tốc độ cao.
  • kiểm soát lái tối ưu và rất tiết kiệm nhiên liệu, êm ái thoải mái trên đường phố.
  • Kích thước theo bộ: Vỏ trước: 100/80-17 & Vỏ sau: 110/80-17
  • Vỏ Aspira Sportivo 110/80-17 R dùng cho vỏ sau các xe: Exciter 150, Exciter 135, Exciter 2019, Winner 150.